Organizatorem VII Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich zostali tegoroczni ViceMistrzowie – Duszpasterstwo Akademickie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Już teraz w imieniu Organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy 🙂