REGULAMIN

VII Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich

8-10 Listopada 2019

Łódź

 

Wprowadzenie

 

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w 7. edycji Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich. Tegoroczne Mistrzostwa odbędą się pod hasłem „Wszyscy jesteśmy żołnierzami Chrystusa”. Po raz kolejny chcemy spotkać się, aby móc wspólnie uwielbiać Pana, wziąć udział w sportowych potyczkach oraz po prostu dobrze spędzić czas. W ramach Mistrzostw odbywają się spotkania integracyjne, modlitewne oraz turniej piłki nożnej, siatkowej i koszykówki.

 

Wydarzenie ma na celu:

 • Uwielbienie Boga
 • propagowanie wartości chrześcijańskich;
 • integrację Duszpasterstw Akademickich z całej Polski;
 • promocję sportu, jako formy spędzania czasu wolnego;
 • popularyzację zdrowej, sportowej rywalizacji w duchu fair-play, bez nałogów i używek;
 • wymianę doświadczeń;
 • wspólną modlitwę;
 • dobrą zabawę.

 

Mistrzostwa Polski Duszpasterstw Akademickich są oddolną inicjatywą młodzieży akademickiej i cykliczną imprezą organizowaną przez studentów dla studentów z innych ośrodków akademickich. Turniej ten jest organizowany już po raz 7 przez Duszpasterstwo, którego drużyna zwyciężyła w zeszłorocznych zawodach. W ubiegłym roku to Duszpasterstwo Akademickie „Nieśmiertelni” odniosło sukces, ale w wyniku ich rezygnacji z organizacji kolejnej edycji Mistrzostw zadaniu temu podjęła się druga  drużyna-Duszpasterstwo Akademickie „Tarcza” z Łodzi, które ma przyjemność zaprosić Was ponownie do Łodzi.

 1.

Organizator, termin i miejsce

 1. Organizatorem VII Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich jest Duszpasterstwem Akademickie „Tarcza” z Łodzi.

 

 1. Mistrzostwa odbywają się w dniach od 08.11.2019 r., tj. od piątku od godzin popołudniowych do dnia 10.11.2019 r., tj. niedzieli do godzin popołudniowych. Szczegółowy program Mistrzostw zamieszczony zostanie na stronie wydarzenia.

 

 1. Mistrzostwa i wszystkie związane z nimi wydarzenia odbywać się będą na terenie miasta Łodzi. Rozgrywki odbędą się na obiektach sportowych Zespołu Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko przy ul. Wodnej 34 oraz Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II przy ul. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156.

 

2.

Udział

 1. Prawo udziału w VII Mistrzostwach Polski Duszpasterstw Akademickich mają studenci należący do Duszpasterstw Akademickich oraz aktywni członkowie Duszpasterstw Akademickich niebędący studentami, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Wskazane jest również uczestnictwo w wydarzeniu Duszpasterza – Opiekuna.

 

 1. Uczestnikami Mistrzostwa są zarówno zawodnicy jak i kibice oraz Organizatorzy.
 2. Zawodnik – Zawodnikiem reprezentującym Duszpasterstwo może być uczestnik posiadający prawo udziału w Mistrzostwach zgodnie z § 2. pkt. 1.

Zawodnikiem może być również Duszpasterz – Opiekun.

 1. Kibic – Kibicami są osoby związane z Duszpasterstwem Akademickim zgłoszone na liście Uczestników Mistrzostw.

 

 1. Uczestnicy niepełnoletni chcący wziąć udział w Mistrzostwach muszą, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Mistrzostw, dostarczyć Organizatorom podpisane oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej, że wyraża On zgodę na udział podopiecznego w Mistrzostwach. Oświadczenie znajduje się na stronie Mistrzostw. http://mistrzostwapolskida.pl/oswiadczenia/

 

 1. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem Mistrzostw zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym mowa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz deklaracji, iż jest ubezpieczony a w razie wypadku w trakcie trwania Mistrzostw nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych odszkodowań od Organizatorów. Oświadczenie takie jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zgłoszenie Reprezentacji Duszpasterstwa należy dokonać na adres mailowy:

mistrzostwapolskida@gmail.com

 

                       

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 25. 10. 2019 r.. W temacie maila należy wpisać: „Zgłoszenie NAZWA DUSZPASTERSTWA – MIASTO„. W wiadomości należy podać nazwę Waszego Duszpasterstwa, imię i nazwisko kapitana drużyny oraz wysłać prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe.

 

 1. Liczba zgłoszeń jest ograniczona ze względów organizacyjnych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń jednakże pierwszeństwo udziału ma to Duszpasterstwo, które zgłosi chęć udziału w większej liczbie dyscyplin.

 

 1. Dopuszcza się Zgłoszenia Reprezentacji składającej się z członków dwóch lub więcej Duszpasterstw Akademickich. Duszpasterstwo może wystawić tylko po jednej reprezentacji w danej dyscyplinie.

 

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłaty należności za uczestnictwo w Mistrzostwach w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Kapitan drużyny jest zobowiązany do dokonania wpłaty (zarówno za Zawodników, jak i Kibiców) do dnia 29.10.2019 r. przelewem na konto 49 1050 1083 1000 0091 2146 0936 w tytule wpisując nazwę duszpasterstwa i dopisek MPDA2019.

 

3.

Zasady gry

 

 1. We wszystkich dyscyplinach rozgrywanych w ramach Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich, tj. w piłce nożnej halowej, piłce siatkowej oraz w koszykówce, obowiązywać będą ogólnie przyjęte zasady gry w poszczególnych dyscyplinach, za wyjątkiem reguł wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz bez video-weryfikacji. W przypadku powstania wątpliwości decydujący głos ma Organizator w porozumieniu z Sędziami przy zachowaniu zasad fair-play.

 

 1. Harmonogram i system rozgrywek zostanie ustalony przed turniejem do dnia 06.11.2019 r. System rozgrywek zależeć będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Pierwszego dnia turnieju (tj. piątek) w obecności kapitanów poszczególnych drużyn, którzy stawią się na spotkaniu zostanie przeprowadzone losowanie do grup.

 

 1. Mecze sędziować będą wyznaczeni przez Organizatora sędziowie.

 

 1. Sprzęt konieczny do rozegrania poszczególnych meczy zapewnia Organizator. Organizator nie zapewnia sprzętu do rozgrzewek.

 

 1. Reprezentacje powinny wystąpić w jednolitych strojach z niepowtarzającymi się numerami. Dopuszcza się grę w strojach bez numerów, a w razie braku strojów jednolitych bądź posiadania strojów podobnych do rywala (nie dotyczy piłki siatkowej). Organizator zapewni znaczniki.
 2. Piłka Siatkowa
  1. Mecze fazy grupowej rozgrywane są po 2 sety, każdy do zdobycia 15 pkt. (drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 15 pkt. wygrywa set). Odstępuje się od rywalizacji z wygraną z przewagą dwóch punktów. Za każdy wygrany set przyznawany jest drużynie 1 pkt (2:0-2pkt, 1:1-1pkt, 0:2-0pkt).

   W przypadku remisu mecz kończy się podziałem punktów (1:1- po 1pkt dla każdej z drużyn).

   Mecze ćwierćfinałowe odbywać się będą do 2 wygranych setów, każdy do zdobycia 15 pkt. (drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 15 pkt. wygrywa set). Odstępuje się od rywalizacji z wygraną z przewagą dwóch punktów. W przypadku remisu grany będzie 3 set, również do zdobycia 15 pkt.

   Mecze półfinałowe i finałowe odbywać się będą do 2 wygranych setów z przewagą 2 pkt.

  2. O kolejności w grupie decydować będą odpowiednio:
   • Liczba punktów
   • Bezpośredni mecz
   • Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych
   • Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych
  3. W skład drużyn może wchodzić maksymalnie 10 zawodników. Obowiązują składy mieszane. Na boisku przez cały czas trwania meczu muszą znajdować się co najmniej dwie zawodniczki – reprezentantki płci pięknej. Przepis ten obowiązuje również w trakcie dokonywania zmian w tym zmian podwójnych.
  4. W trakcie meczu siatka będzie zawieszona na wysokości 243 cm nad powierzchnią boiska.
  5. Zabrania się używania wulgarnych słów. Sędzia może ukarać drużynę, której Zawodnik użył niecenzuralnego słowa, przyznając punkt drużynie przeciwnej.
  6. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach: grupowej i pucharowej. Mecze fazy grupowej oraz ewentualne ćwierćfinały odbędą się w sobotę 09.11.2019 r., a pozostałe mecze fazy pucharowej zostaną rozegrane w niedzielę 10.11.2019 r. W fazie grupowej drużyny zostaną podzielone w drodze losowania na grupy. Zależnie od ilości drużyn Organizator zdecyduje o ilości grup oraz systemie rozgrywek, który zostanie przedstawiony kapitanom drużyn bezpośrednio przed zawodami. W grupie rozegrane zostaną mecze każdy z każdym. W przypadku dużej ilości drużyn Organizator zapewnia sobie możliwość przeprowadzenia rozgrywek fazy grupowej bez seta 3 (1 wygrany set-1 pkt).

 

 1. Piłka Nożna Halowa
  1. Czas rozgrywania meczu to 2 x 8 min.
  2. W skład drużyn wchodzi pięciu zawodników (w tym bramkarz) i maksymalnie 5 zawodników rezerwowych. Mile widziany jest udział kobiet w reprezentacji.
  3. Zmiany zawodników dokonywane są przy stoliku sędziowskim w trakcie gry (tzw. zmiany hokejowe).
  4. Zabrania się wszelkiego rodzaju wślizgów w pobliżu innych zawodników. Wyjątek stanowi bramkarz we własnym polu karnym.
  5. Dotknięcie przez piłkę przedmiotów stałych (np. sufit, tablice kosza) skutkuje wznowieniem gry z autu z najbliższego miejsca linii bocznej.
  6. Odległość zawodników od piłki przy rzucie wolnym oraz wprowadzaniu piłki z autu i rzutu rożnego wynosi 5m.
  7. Sędzia może ukarać zawodnika karą 2 minut za faul lub niecenzuralne słowa. W przypadku wykluczenia zawodnika „czerwoną kartką” zawodnik ten pauzuje w kolejnym meczu. W przypadku zamierzonego brutalnego faulu, Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w Mistrzostwach.
  8. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach: grupowej i pucharowej. Mecze fazy grupowej oraz ewentualne ćwierćfinały odbędą się w sobotę 09.11.2019 r., a pozostałe mecze fazy pucharowej zostaną rozegrane w niedzielę 10.11.2019 r. W fazie grupowej drużyny zostaną podzielone w drodze losowania na grupy. Zależnie od ilości drużyn Organizator zdecyduje o ilości grup oraz systemie rozgrywek, który zostanie przedstawiony kapitanom drużyn bezpośrednio przed zawodami. W grupie rozegrane zostaną mecze każdy z każdym. W przypadku dużej ilości drużyn, Organizator zapewnia sobie możliwość skrócenia czasu trwania meczów fazy grupowej.

 

 1. Koszykówka
  1. Czas rozgrywania meczu to 1 x 8 min.
  2. W skład drużyn wchodzi pięciu zawodników i maksymalnie 5 zawodników rezerwowych. Mile widziany jest udział kobiet w reprezentacji. W przypadku braku Zawodników w składzie, można łączyć Duszpasterstwa.
  3. Zmiany zawodników dokonywane są przy stoliku sędziowskim w trakcie gry (tzw. zmiany hokejowe).
  4. Sędzia może ukarać zawodnika faulem technicznym za niecenzuralne słowa. Dwa takie faule skutkują wykluczeniem z meczu.
  5. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach: grupowej i pucharowej. Mecze fazy grupowej oraz ewentualne ćwierćfinały odbędą się w sobotę 27.10.2018 r., a pozostałe mecze fazy pucharowej zostaną rozegrane w niedzielę 28.10.2018 r. W fazie grupowej drużyny zostaną podzielone w drodze losowania na grupy. Zależnie od ilości drużyn Organizator zdecyduje o ilości grup oraz systemie rozgrywek, który zostanie przedstawiony kapitanom drużyn bezpośrednio przed zawodami. W grupie rozegrane zostaną mecze każdy z każdym. W przypadku dużej ilości drużyn, Organizator zapewnia sobie możliwość skrócenia czasu trwania meczów fazy grupowej.

 

 

 1. Zawodnik może reprezentować tylko jedno Duszpasterstwo. Dopuszcza się występowanie Zawodnika w więcej niż jednej dyscyplinie, jeśli nie koliduje to z harmonogramem rozgrywek.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie dotyczących zasad gry oraz czasu i systemu rozgrywek z zachowaniem zasad fair-play. Informacje o wszelkich zmianach będą publikowane na stronie internetowej Mistrzostw i na profilu Facebook wydarzenia oraz drogą mailową do Reprezentacji zgłoszonych na Mistrzostwa.

 

4.

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizator w czasie trwania Mistrzostw zapewnia Reprezentacjom wyżywienie w postaci: śniadania, obiadu i kolacji. Dla Reprezentacji spoza Łodzi Organizator zapewnia nocleg.

 

 1. W trakcie trwania Mistrzostw i na terenie wszystkich obiektów wykorzystywanych przez Organizatora do realizacji Mistrzostw obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych.

 

 1. Organizator nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wszystkich obiektów wykorzystywanych przez Organizatora do realizacji Mistrzostw. Organizator dołoży wszelkich starań by pozostawione mienie (np. w szatniach, miejscach noclegowych) było należycie zabezpieczone.

 

 1. Organizator nie odpowiada za urazy i kontuzję powstałe w trakcie trwania Mistrzostw.  Organizator dołoży wszelkich starań by zapobiegać wszelkiego typu uszkodzeniom ciała oraz postara się udzielić pomocy w razie ich wystąpienia. Każdy z Uczestników powinien być ubezpieczony we własnym zakresie i być świadomy ryzyka.

 

 1. W razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia powierzonego Organizatorowi do celów realizacji Mistrzostw może On rościć od sprawcy uszkodzenia lub zniszczenia pokrycia w całości kosztów naprawy i przywrócenia powierzonego mienia do stanu pierwotnego.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dbanie o czystość i należyte użytkowanie sprzętów i pomieszczeń, z których będzie korzystał w trakcie trwania Mistrzostw. Zobowiązuje się także Uczestnika do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zaistniałych uszkodzeniach.

 

 1. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Ponadto, każdy z Uczestników wyraża zgodę na publikację Jego wizerunku oraz danych (imienia, nazwiska, pseudo, wieku, przynależności do danego Duszpasterstwa oraz miejscowości, z której pochodzi) w publikacjach: internetowych, radiowych, telewizyjnych i prasowych zarówno Organizatora Mistrzostw jak i innych podmiotów, którym Organizator przekaże lub/i udostępni możliwość pozyskania takich materiałów.

 

 1. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu skutkować może wykluczeniem z udziału w Mistrzostwach. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku zwrot kosztów.

 

 1. Przekazanie organizacji Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich.
 2. Organizatorem kolejnej edycji Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich będzie Duszpasterstwo, które w klasyfikacji medalowej zdobędzie największą liczbę punktów.
 3. Punkty liczone są w następujący sposób:
 • Liczbę punktów zdobytych w Mistrzostwach określa się, jako sumę punktów w klasyfikacji poszczególnych dyscyplin.
 • Zasady przyznawania punktów określi Organizator w dniu rozpoczęcia Rozgrywek (zależne jest to od liczby zgłoszonych drużyn).
 • Duszpasterstwo, które drugi lub kolejny raz z rzędu zdobędzie zwycięstwo w klasyfikacji medalowej ma prawo odstąpić od organizacji następnych Mistrzostw na rzecz Wice-Mistrza lub Duszpasterstwa, które wyraża chęć organizacji następnych Mistrzostw.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, nie łamiąc przy tym zasad fair-play. Informacje o wszelkich zmianach będą publikowane na stronie internetowej

http://mistrzostwapolskida.pl/ i na profilu Facebook wydarzenia oraz drogą mailową do przedstawicieli Reprezentacji zgłoszonych na Mistrzostwa.